Interview met: ir. Theo J.M. van der Pas

Datum: 13 april 2000

Plaats: Haarlem


Voorwoord

Als er heden ten dage nog iemand is die de geschiedenis van Samofa haarfijn kan aangeven is dat Theo van der Pas. Vanaf 1963 is Theo betrokken bij Samofa. Eerst in de functie van commissaris en vanaf 1970 als directeur. Tot en met de intergratie van Samofa in Mitsubishi heeft Theo laatst genoemde functie uitgeoefend.


Theo is geboren op 15 mei 1920 en doorliep de lagere en middelbare school in Haarlem. Na het behaalde eindexamen aan de H.B.S. in 1939 koos Theo voor een vakopleiding aan de Middelbaar Technische School te Haarlem en studeerde af in 1943 op Werktuigkunde.

In 1951 studeerde Theo af op Werktuigkunde aan de Technische Hogeschool de Delft.

Na een periode van student-assistent aan het Metallografisch Laboratorium te Delft en bedrijfingenieur bij Metaalbedrijf Rademakers en MY. Van Berkel’s Patent werd Theo in 1963 directeur van Kromhout Motorenfabriek te Amsterdam. Deze functie heeft Theo tot 1970 vervuld waarna hij directeur werd van Motorenfabriek Samofa in Harderwijk, welke functie hij heeft uitgeoefend tot 1978.


Al op jonge leeftijd had Theo veel belangstelling voor motoren. Tijdens een werkbezoek aan de motorenfabriek van Kromhout als onderdeel van zijn opleiding in de H.B.S. tijd werd zijn interesse pas goed opgewekt.


Foto album van de nieuwbouw in Harderwijk